info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Nakliye Organizatörüne Zorunlu Sigorta

Nakliye organizatörüne, organize ve taahhüt ettiği taşımadan doğan sorumluluklar için “taşıyıcı sorumluluk sigortası” yaptırmasına zorunluluk getirildi.

İlgili yönetmeliğin sigortayla ilgili olan 19’uncu maddesi, taşıma işleri organizatörünün, organize ve taahhüt ettiği taşımadan doğan sorumluluklar için “taşıyıcı sorumluluk sigortası” yaptırmasına zorunluluk getiriyor. Bu yönetmeliğe göre, bu madde belirtilen taşıyıcı sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğunu yerine getirmeyenlere 2 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca bu Yönetmelik, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösteren tüm taşıma işleri organizatörlerini kapsıyor.

Nakliye işlerinin organizatörü; nakliye, gümrük, depolama vd. şirketlerin verdikleri hizmetleri kullanarak gerçekleştiren şirkettir. Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.