info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Sigortası

Tehlikeli Madde Taşımacılık Sigortası

Tehlikeli madde taşımacılık sigortasından bahsetmeden önce isterseniz kapsamının ne olduğunu anlayarak başlayalım. Daha önceden alınmış olan karar neticesinde belirtilmiş olan tehlikeli maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek bir kaza halinde sürücünün kusuru olsun ya da olmasın karşı tarafa verecekleri fiziki ve maddi zararlara karşın olarak düzenlenmiş olan poliçedeki yazılı tutarlara kadar masrafların karşılanmasını öngören bir sigorta türüdür. Sigortadan faydalanmak ise mesleki faaliyetleri kapsamında meydana gelebilecek her türlü durumu kapsar. Örneğin taşıdığınız yük LPG olabilir bu durumda meydana gelebilecek bir sızma ya da gaz kaçırma veya tüpün infilak etmesi halinde maddi hasar sigorta şirketi tarafından tazmin edilecektir.  Eğer ki sigorta limitleri zararı karşılamaz ise bu durumda limitler dahilinde ödeme gerçekleştirilecektir.

Tehlikeli Madde Taşımacılık Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar?

Günümüzde pek çok sistemin akaryakıtla çalıştığı biliniyor. Bu akaryakıtlar sıvı ve gaz olarak kendi aralarında ayrılırken yurt genelinde bu yakıtın da sevkiyatı karayoluyla gerçekleştiriliyor. Tehlikeli atık ve yanıcı, patlayıcı, yakıcı madde taşıyan, depolayan, nakleden ve satan kişilerin ve firmalarında mutlaka hizmetlerini yürütebilmesi için sigorta yaptırması gerekiyor. Aksi durumda bunun da aynen zorunlu trafik sigortasında olduğu gibi yaptırmama cezası bulunuyor. Bu anlamda bu sektör içerisinde hizmet veren her firmanın mutlaka yaptırması gereklidir. Söz konusu sigorta poliçesi; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-4’ünde işaretlenmiş atıkları kabul eden tesisler ile 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesislerinden talep edilmektedir.

Tehlikeli Atık Sigortası

Tehlikeli maddeler (atıklar) yurt içinde bilindiği gibi  demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşıtları ile gerçekleştirilmesi halinde sigorta primi, araç bazında veya sigorta dönemi süresince araç ile taşınacak tahmini miktar üzerinden belirlenir. Taşımacılık veya dağıtım işlerinin boru hattı ile gerçekleştirilmesi halinde ise tahmini taşıma miktarı, m3 x km kıstası esas alınarak hesaplanır. Taşımacılık veya dağıtım işlerinin prim hesabında, taşımanın izleyeceği güzergah ve bu taşımacılıkla ilgili mevcut güvenlik önlemleri de dikkate alınır.

Tehlikeli Madde Ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamanın Cezası

“2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “Tehlikeli kimyasallar ve atıklar” başlıklı 13.maddesinde sorumluların kanunda belirtilen mesleki faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda oldukları, 20 nci birinci fıkrasının (p) bendinde ise Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen mali sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 49.095 Türk lirası (01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında uygulanacak ceza miktarı) idari para cezası verileceği hususları yer almakta olup diğer taraftan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İçtima” başlıklı 15. Maddesinde “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idari para cezasından başka idari yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.” hükmü yer almaktadır.”

Tehlikeli Madde Taşımacılık Sigortası Yapan En Uygun Firma Hangisi?

Hk sigorta olarak tehlikeli madde taşımacılık sigortasını Türkiye genelinde en uygun fiyata yalnızca biz yapıyoruz. Bizimle iletişime geçmeniz halinde firmamız sizin için en uygun sigorta seçeneğini uygulayacaktır.

Tehlikeli Madde Taşımacılık Sigortası Fiyatı Ne Kadar?

HKsigorta olarak biz yalnızca 321 tl'ye sizin için tehlikeli madde taşımacılık sigortasını yapıyoruz. Üstelik Türkiye geneli anlaşmamız mevcut olmakla birlikte tehlikeli madde taşımacılık sigortasını sadece bizden en uygun fiyat olan 321 tl primi bulabilirsiniz.

Tehlikeli madde taşımacılık sigortasında çekici ve dorseye ayrı ayrı yapılmak zorundasınız. Ayrıca petrol ve petrol ürünleri taşıyan çekici ve kamyonları yaptırması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Hem dorse hem de çekici için ADR belgesi alınırken poliçenin sorgulaması gerçekleştiriliyor.