info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve kapsamı nelerdir ve bu kapsam içerisinde kimler oluyor gibi merak ettiğiniz soruların ayrıntılarını sizinle paylaşalım.

Eğer ki bir özel sağlık sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız o zaman Ankara tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları hakkında da bilgi sahibi olmanızda yarar vardır. Bunun içinde poliçeyi almadan önce ihtiyaçlarınızı ve teminat kapsamlarınızı belirleyebilir ve sigorta şirketlerinden de uygun teklifleri alabilirsiniz. 

Ankara tamamlayıcı sağlık sigortasının özel sağlık sigortalarına göre daha ucuz olduğunu söyleyelim ve özel hastaneye gittiğiniz zaman fark ücreti ödemeden yararlanabiliyorsunuz. Tamamlayıcı sağlık sigortasının tercih edilmesinin nedenleri ise aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Geçerli Olduğu Alanlar

SGK tarafından kısmen karşılanmış olan tedavi masraflarının artan bölümleri sağlık sigortanızın genel şartları ve poliçedeki özel şartları içerisinde bu poliçeye dahil edilmiştir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’nın kapsam içerisine almış olduğu durumlar için geçerlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak istediğiniz de hastaneye ilk gittiğinizde ödemeniz için sunulan katılım payı bu poliçe içerisine dahil değildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanır?

Tamamlayıcı sağlık sigortasından SGK’nın belirlemiş olduğu yaş sınırının altında bulunanlar faydalanabilirler. Bu kişiler isterlerse bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için ayrı bir poliçe satın alabilirler. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

Tamamlayıcı sağlık sigortasında iki türlü tedavi imkanı vardır. Bunlar ayakta tedavi teminatı ve yatarak tedavi teminatıdır. Aşağıda bu teminatlar hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmuştur.

Yatarak Tedavi Teminatı

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran bir kişinin sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelen hastalıklarda doktorun da uygun görmüş olduğu hastalıkların raporda belirtilmesiyle birlikte hayati tehlikesi, acil durum, küçük müdahale gibi durumların yatarak tedavi kapsamı içerisine girmesiyle ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Yatarak tedavi teminatı tek başına satın alınabilir.

Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta tedavide de aynı şekilde poliçenizin başlamasından sonra meydana gelecek hastalıklarda özel hastaneye gittiğinizde muayene, tetkik, teşhis ve tedavi gibi yöntemlerde ekstra bir ödeme yapmak durumunda kalmazsınız. Ayakta tedavi teminatları poliçenin kullanılmaya başlamasından sonra 6 kez kullanılabilir. Bunun üzerindeki kullanımlar ise teminat kapsamı içerisinde değildir.  Bu nedenle de her bir muayene ve bu muayeneye bağlı olan tanı işlemleri 1 kez şeklinde değerlendirilmektedir.