info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Taksi Trafik Sigortası

Trafik sigortası yaptırmayı düşündüğünüz zaman bu konuda pek çok değerlendirme yapılmaktadır. Yani her araç için belli bir kriter olmaz. Bir aracın primi diğerine göre farklı çıkmasının nedeni de bundan kaynaklanır. Eğer ki sizde aracınıza en uygun fiyatlı trafik sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız bunun için sigorta şirketleri arasında bir karşılaştırma yapmanız gerekir. Çünkü sigorta şirketleri kendilerine göre fiyatlarını belirlediklerinden dolayı farklı ücretler de ortaya çıkabilecektir. Elbette ki burada bir tavan ve taban fiyat söz konusudur ve bu rakamlara en yakın kim olursa onun yapacağı sigorta daha makul gelecektir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz şartlar doğrultusunda ticari taksilerde de sigorta fiyatları değişik olacaktır. Bu aracın modelinden, yaşına, şehre ve bulunduğunuz şehrin özelliklerine ve sürücünün yaşına varıncaya kadar birçok ayrıntıyı kapsar. Her sigorta şirketinin bunları düşünmesinin amacı ise kendilerini garantiye almak istemesidir. Yani hiçbir sigorta şirketi zarar edeceğini bile bile size düşük fiyat söylemeyecektir.

Bazı şehirler ve sürücüler vardır ki onlar sigorta şirketleri için risk demektir. Örneğin sık kaza yapan birisi için risk büyük olarak gösterilir ve ona göre bir sigorta poliçesi hazırlanır. Tüm araçlarda olduğu gibi taksi sigortası yapılırken de riskler ve hasarsızlık durumuna bakılır. Eğer ki aracın son bir yıl içerisinde herhangi bir kazası yok ise bu durumda hasarsızlık indiriminden yararlanabilir. Aksi takdirde indirim uygulanmaz. Büyükşehirlerde taksilerin sürekli trafikte oldukları göz önünde bulundurulduğunda riskinin de büyük olabileceği ortaya çıkar. Gün boyunca trafikte olmak zorunda kalan bir sürücü ister istemez kazaya mailli olacaktır. Bunun içinde taksi sigortası her zaman daha yüksek çıkacaktır.

 Sigorta şirketlerinin tamamına baktığımız zaman taksi sigortasında primleri yüksek tutacaklardır. Çünkü onlar için her zaman kaza riski söz konusu olacaktır. Sigorta şirketlerinin de sizden aldıkları ödemelerle kar etmeye çalıştıklarını düşünürseniz burada elbette ki ticari olmayan araçlardan daha yüksek sigorta primleri çıkaracaklardır.

Biz Hksigorta olarak size ve taksinize sigorta işlemi yaparken her zaman en uygun fiyatların olmasını tercih eder ve buna göre fiyat tekliflerimizi alırız.