info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Trafik Sigortasında Maliyet Hesaplaması

Trafik sigortasının zorunlu olması ve her sene yapılması belli bir maliyet planının da oluşturulmasını gerektirir. Trafik sigortasıyla ilgili olan tüm düzenleme ve hususlar trafik kanunun da belirtilmiştir ve bu düzenin de eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için Türkiye Sigortalar Birliği yetkilendirilmiştir. Sigorta her sene yapıldığı için belli bir maliyeti vardır ve bunlarda üç şekilde tahsil edilmektedir. 

Maliyetlerin ilkine baktığımız zaman standart olarak devlet tarafından belirlenmiş olduğudur. Ancak bazılarının da sigorta şirketleri tarafından belirlenmiş olduğu bilinmektedir. Sigorta için belirlenmiş olan poliçe fiyatı sürücünün mutlaka ödemesi gereken tutardır. İkinci maliyet türü ise değişken olmaktadır. Buradaki maliyet sigorta şirketi tarafından belirlenir ve vergileri içeriri son olarak ise sigortanın tutarına bağlı olan giderlerdir. Yani sigorta şirketinden alacağınız hizmetlerin bedelidir. Eğer ki siz sigortanıza ek teminat alırsanız bu durumda fiyatın değişmesine neden olacak faktörler arasındadır. Örneğin trafik sigortanıza çekici hizmeti alabilirsiniz. Trafik sigortalarında bir fon oluşturulur bu fona düzenli olarak ödeme gerçekleştirilir ve bir kaza anında aracın güvencesi olarak kullanılır. 

Trafik Sigortasında Poliçe Bedeli Hesaplamak

Zorunlu trafik sigortasında poliçe bedelini güncel fiyatlar üzerinden hesaplamak gerekir. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen bedeller her yıl değişmektedir. 2016 yılında poliçe bedellerinin çok yüksek olarak belirlenmesi tepkilere neden olmuş bunun üzerine hükümet geri adım atmış poliçe bedellerinden indirime gidilmiştir.

Trafik sigortasında bedeller Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir ve geri kalan işlemler ise sigorta şirketleriyle alakalı bir durumdur. Bir trafik sigortasının hayata geçirilebilmesi için öncelikli olarak sürücünün kendisine bir sigorta şirketi seçmesi gerekir ve o şirketle anlaşarak poliçesinin hazırlanmasını sağlar. Bu görüşmede eğer ki anlaşma sağlanırsa bu durumda sözleşme imzalanır ve bu sözleşmeye de poliçe adı verilir. Her yıl düzenli olarak yaptırılması gereken bu işlem bir anlamda sigorta şirketinin de sorumluluğunun hatırlatılmasını sağlayacaktır.

Sigorta sözleşmesi konusunda taraflar anlaşmaya varırsa sözleşme poliçe adı verilen bir senede bağlanır. Sigorta poliçesi anlaşmanın yazılı şeklini ifade eder. Verilen bedel karşılığında alınacak hizmetlerin yanında sigorta ve sigorta şirketinin hak ve yükümlüklerini de gösterir. Bu belge temel olarak sigortalı araç sahibine belli bir süre içerisinde sigorta güvencesi sunmaktadır.