info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Yangın Sigortası Nedir?

Yangın sigortasının yapılmasının amacı özel ya da ticari bir amaç için kullanılacak olan yapıların ya da muhteviyatların kendi kendine çıkacak olan yangınlara karşın güvence altına alınmasını sağlamaktır. Bu tür yapılarda bazen yıldırım düşmesinden, bazen infilaktan kaynaklanan sebeplerden dolayı yangınlar çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu yangınlar neticesinde ise fiziki hasarlar meydana gelir yangın sigortası sayesinde ise meydana gelecek hasarlar korunmuş olacaktır. Yangının oluşması halinde ise söndürmek ve hasarın azaltılması sırasında meydana gelebilecek olan fiziki hasarlarda yine yangın sigortasıyla güvence altına alınacaktır.

Standart bir yangın poliçesine baktığımız zaman kapsamının içeriğini de şu şekilde belirtebiliriz. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, kar ağırlığı, sel veya su baskını, yer kayması, dahili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması gibi ek tehlikeler olarak adlandırılan risklerin yanı sıra, meydana gelmiş olan fiziki bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ve yangın ve infilak mali sorumluluğu da, yine yangın sigortası kapsamında temin edilebilmektedir.

Yangın Sigortası Hesaplaması

Yangın sigortasının hesaplaması yapılırken binanın değeri ve yeniden yapım sonrasında ortaya çıkacak olan maliyet değerlendirilir. Bu maliyet içerisine arsanın değeri ve yapının bulunduğu bölgede ele alınır. Son olarak ise yapının türü ve kullanılmış malzemeler göz önünde bulundurularak poliçe hesaplaması yapılacaktır. 

Yangın Sigortası Teminatı Dışında Kalan Durumlar

Savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen zararlar ve yangın çıkarmaksızın kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır.

Eğer ki yangın sigortasına ek teminatlar ekleterek kapsamının genişletilmesini istiyorsanız bu durumda öncelikli olarak yangın sigortasının da yapılmasını sağlamak zorundasınız. Yani bu sigortanın genel şartları yapılmadan ek poliçe de hazırlanamaz.

Hksigorta olarak siz değerli müşterilerimize yangın sigortası yapabiliyoruz. Bu noktada bizden alacağınız teklif sonrasında uygun sigortanızı yaptırabilirsiniz.