info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Poliçeleri Zamanında Yenilemenin Önemi

Poliçeleri Zamanında Yenilemenin Önemi,

Türkiye’de sigorta poliçelerinin yenilemesinin diğer ülkelerden düşük olmasının başında ‘sigorta bilincinin düşüklüğü’ geliyor. Ancak, Türkiye’de bireylerin sadece sigorta bilinci değil, vadeleri dolmuş poliçelerini ‘yenileme bilinci’ de düşük. Sigorta şirketlerinin, sigortalıya gönderdikleri ‘Süresi dolan poliçenizin yenilenmesi gerekli” şeklindeki kısa mesajlardan tutun, acentelerin telefon ya da e-mail’le müşterilerini bilgilendirmelerine karşın, bazı sigortalılar, poliçelerini yenilememek konusunda ısrar ediyor. Poliçelerini zamanında yenilemeyen sigortalılar da haklarını kaybediyor. Başlarına bir şey geldiğinde de büyük zararlarla karşılaşıyorlar. Bu nedenle bireyler ve kurumlar için sigorta yenilemek hayati önem taşıyor.

Sağlıkta yenileme oranı yüksek; ‘oto’da düşük

Sigorta Sektör temsilcileri, dolar kurundaki hızlı artışın da sigorta yenilemelerinde, sigorta bedelini artıracağını vurguluyor. Özellikle yangın branşında bu etkinin görüleceğini ifade eden sigortacılar, sigorta bedelindeki artışın primleri de artırmakla birlikte bedeldeki artışın sigortalının da yararına olduğunu kaydediyor. Sigortacılardan aldığımız bilgilere göre, Türkiye’de sağlık sigortalarında yenileme oranı daha yüksek. Buna karşın, oto sigortalarında, Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) gibi sigortalarda yenileme oranının, sağlık sigortasına göre düşük olduğu vurgulanıyor.

Yenilemeler sağlık sigortasında hayati önem taşıyor

Süresi dolan bir poliçeyi zamanında yenilemeyen tüketiciler, ‘yenileme garantisi’ denilen bir haktan da mahrum kalıyor. Bu durum özellikle sağlık sigortalarında hayati bir önem taşıyor. Sağlık sigortası satın almış bir birey, poliçeyi zamanında (bitim tarihinden itibaren 1 ay içinde) yenilemezse, hem her türlü riske karşı açık hale geliyor. Hem de ömür boyu yenileme garantisini kaybediyor. Bu konuda somut bir örnek verirsek, Anadolu Sigorta’dan ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’ satın almış bir birey düşünelim. Söz konusu sigortalının ‘tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme garantisi’ alabilmesi için sigortalılığını Anadolu Sigorta’da 4 yıl süre ile kesintisiz devam ettirmesi ve her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminatların, primlere oranının yüzde 100’ün altında olması gerekiyor.