info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Sağlık Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeli

Sağlık sigortası yaptırmaya karar verdiği­nizde tam ve eksiksiz güvence için bazı hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle ihtiyaç ve beklentilerinizi iyi belir­lemelisiniz. Böylelikle doğru ürüne karar ve­rebilirsiniz. Sağlık geçmişiniz ile ilgili doğru bilgi vermeniz, tazminat ödeme sürecinde so­run yaşamamanızı sağlar.

Seçtiğiniz sigorta şirketinin anlaşmalı hastane ve doktor ağına dikkat edin. Poliçenizde yer alan muafiyetler ve ek teminatlar konusunda da mutlaka sorgu­layıcı olmanız gerekir. Bu noktada sigorta acentesi ile çalışmak ise son derece faydalı ola­caktır.

Özel sağlık sigortasının teminatları oldulça geniştir. Bu nedenle kimi aileler, bütçelerinde özel sağlık sigortası için yer ayıramayabiliyor. Ancak bütçesini düşünen ai­leler için de sağlığını sigortalamak için bir yol var: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesindeki bireylerin özel hastane ve sağlık kuruluş­larına ödedikleri fark ücretlerinin sigorta şirketlerince ödenmesini sağlıyor ve vatanda­şın, cebinden tek kuruş çıkmadan SGK an­laşmalı özel hastanelerde tedavi olmasına im­kan tanıyor.

Devlet hastanesi dışında hastane/doktor seçme özgürlüğü sunan ürün ile sigortalıya ya­tarak ve ayakta olmak üzere iki farklı temi­nat sunuluyor. Bu teminatların yanı sıra po­liçeye ihtiyaca göre farklı teminatlar eklene­biliyor.