info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Sigorta Eğitimi Üniversitelerde Yetersiz

Üniversitelerde verilen sigortacılık eğitiminin önemi zamanla artıyor. Eğitimlerin süreleri üniversitelere göre farklılık gösterirken, sektörde de çalışanlar için sürekli eğitimler veriliyor. Üniversitelerde verilen eğitimin yeterli olmadığı düşünülürken, uzmanlar bu eğitimlerin uygulamalı gösterilmesi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması gerektiğini söylüyorlar.

Üniversitelerde verilen sigortacılık eğitimi; sektör çalışanlarının verimliliğini, rekabet gücünü ve sektöre olan güveni artıracak önemli bir süreç. Sigortacılık eğitimi ülkemizde 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarıyla veriliyor. Sigorta sektörü yapısı itibarıyla önemli bir istihdam alanı oluştururken bu alanda verilen eğitimlerin ise yeterli olmadığı kabul ediliyor. 
2 yıllık sigorta bölümümden mezun olan öğrencilerin, bu konuda 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlamış öğrencilerle eşit seviyeye ulaşabilmeleri için eğitimleri esnasında staj veya uygulama imkanı sağlanması gerektiği üniversite öğretim üyeleri tarafından belirtiliyor. Ayrıca sigortacılıkla ilgili bölümlerden mezun olan kişilerin şirketler tarafından yeterince istihdam edilmediği bunun yerine işletme, iktisat gibi lisans mezunlarının tercih edildiği de altı çizilen başka bir gerçek. 
Mezunların sektörde kariyer fırsatı yakalayabilecekleri en önemli kuruluşların sigorta aracıları (acente ve broker) olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra mezunlar, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aktüerler ve sigorta eksperleri alanlarında da çalışma fırsatı yakalayabiliyorlar.
Farklı illerdeki üniversitelerin sigorta sektörü ve eğitimi hakkındaki bakış açılarında farklılıklar olduğu görülüyor.