info@hksigorta.com.tr
0(312) 221-0013

Sigorta Hakemlerine Zorunlu Eğitim

Sigorta ve itiraz hakemlerine, Hazine Müsteşarlığınca, ilk görevlendirme öncesi düzenlenecek eğitime katılma zorunluluğu getirildi.

Hazine Müsteşarlığının “Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sigorta hakemlerinin göreve devamı konusunda Müsteşarlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde, atanma tarihinden itibaren her 5 yılda bir Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığının görüşleri çerçevesinde değerlendirme yapılacak.

Yönetmelikle sigorta tahkim sistemine başvuru ve hakem atamasına yönelik de düzenlemeye gidildi.

Söz konusu düzenlemeyle değer kaybı talepleri raportörler tarafından sonuçlandırılacak. Talepler değerlendirilirken ilgili mevzuatta belirlenen formül, yöntem veya ölçütlere göre başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak, komisyonun danışmanlık hizmetleri göz önünde tutulacak.

Bu kapsamda yer alan dosyalar için raportörler tarafından komisyon listesine kayıtlı sigorta eksperlerinden sıra usulüne göre danışmanlık hizmeti alınacak. Bu çerçevede hazırlanacak raporlar, ilgili mevzuata göre raportörler tarafından onaylanarak sonuçlandırılacak. Buna rağmen, başvuru sahibi tarafından hakeme gidilmesinin talep edilmesi halinde yeniden bilirkişi tayin edilemeyecek.

Fiilen sigorta hakemliği ya da itiraz hakemliği yapan kişi, komisyon tarafından oluşturulan bilirkişi listesinde yer alamayacak.

Sigorta ve itiraz hakemleri ilk defa görevlendirilmeden önce düzenlenecek eğitime katılmak zorunda olacak.

Söz konusu hakemler, tarihi ve programı önceden duyurulacak yenileme eğitimine 5 yılda bir katılacak. Bu sürenin hesabında ilk görevlendirilme veya yenileme tarihi esas alınacak.

Gerekli eğitimi süresi içinde almayan hakemlere eğitim tamamlanıncaya kadar yeni görev verilmeyecek. Sigorta ve itiraz hakemlerine eğitimin kapsamı ve süresi Müsteşarlıkça belirlenecek.